Úvod a historie Školních novin

  První číslo časopisu Školní noviny vzniklo v dubnu 1993 z iniciativy žáků za podpory vedení školy a několika pedagogů. Protože jsme chtěli mít noviny, s kterými by pracovali nejen žáci ve výuce, ale které bychom mohli nabídnout rodičům a širší tanvaldské veřejnosti, bylo rozhodnuto, že tisk zajistí při vzájemné spolupráci profesionální firma. V říjnu 2010 vyšlo 120. číslo, náklad je od vzniku novin 500 kusů.
Původně byly noviny prodávány, ale nyní jsou zdarma.Škola je zahrnula do svého rozpočtu. Každý žák obdrží jedny noviny, které jsou využívány jako součást výuky a zároveň jsou rodiče informováni o akcích, názorech žáků a dění ve škole. Zbývajících asi 200 kusů novin je rozděleno do městské knihovny, tanvaldského infocentra, do dvou pensionů seniorů a do tanvaldské nemocnice.
Protože pod vedení základní školy patří i obchodní akademie (4 ročníky), jsou součástí Školních novin i Studentské listy. (V soutěžích, které jsou vyhlašovány v kategoriích I. stupeň, II. stupeň ZŠ, středoškoláci, máme problém se zařazením, protože jsme ZŠ a SŠ dohromady). Redakční rada zasedá jednou týdně, ale její činnost je v podstatě každodenní. Někteří redaktoři se starají o své rubriky, ostatní vymýšlejí ankety, sledují školní akce.
Snažíme se i o spojení života s městem. Při příležitosti stého výročí povýšení Tanvald na město byli představeni v novinách významní představitelé a občané. Ve školním roce 2009-2010 byli žáci postupně seznámeni s důležitými institucemi jako je městská policie, technické služby, dobrovolní hasiči, městská knihovna.
Noviny tedy docela s úspěchem vycházejí již 17 roků, a proto vedení školy zařadilo do výuky v rámci ŠVP hodinu tvůrčího psaní (v 8. a 9. ročníku). Obě třídy jsou jako celek zapojeny do práce při tvorbě novin a zároveň se žáci zdokonalují ve stylistice. Je to práce náročná, nejsložitější je vždy vytvořit nový kolektiv redaktorů. Když se dobře vypracují, většinou opouštějí základní školu. Nyní jsme po tři roky měli štěstí, že naše žákyně Martina Votočková, která je studentkou IV. ročníku naší obchodní akademie již čtyři roky pracuje jako šéfredaktorka Školních novin.


Aktuální číslo 134 - 6/2013 k nahlédnutí    zde:

Úvodní strana Zadní strana

 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


Předchozí číslo 132 - 04/2013 k nahlédnutí    zde:

Úvodní strana Zadní strana

Předchozí číslo 132 - 02/2013 k nahlédnutí    zde:

Úvodní strana Zadní strana

Předchozí číslo 131 - 12/2012 k nahlédnutí    zde:

Úvodní strana Zadní strana

Předchozí číslo 130 - 9/2012 k nahlédnutí    zde:

Úvodní strana Zadní strana

Archiv starších čísel ke stažení ve formátu PDF:     přejít k archivu

 

 

Zajímavosti kolem našich Šk. novin